25 Th2, 2024

Người khác Rơi: Ý Nghĩa Ẩn Dụ

Gặp hiện tượng một người rơi từ trên cao xuống sẽ gây ra trong chúng ta những cảm giác lo sợ, toát mồ hôi và sự cảm thấy không an toàn. Khi bạn thấy điều này trong giấc mơ, cảm xúc của bạn sẽ là sự lo lắng và lo âu cho người bạn thấy […]

7 mins read